top of page

INTERNATIONAL SUPPORT

LEGAL SUPPORT FOR CZECH AND SLOVAK CLIENTS

PRÁVNÍ PODPORA PRO ĆEŠKÉ A SLOVENSKÉ, KLIENTY

ZBA offers high-quality legal advice to its clients from the Czech Republic and Slovakia. Our commitment to high professional standards and numerous contacts has helped us become specialized in working with the Czech and Slovak markets. Our mission is to provide clients from the Czech Republic and Slovakia with easier access to legal services at the level of international legal standards for doing business in Croatia and the southeast region. ZBA provides specialized legal and complementary services in a wide range of areas, such as:

  • Corporate law

  • Commercial Law

  • Labour law

  • Real estate

  • Accounting services

ZBA nabízí svým klientům z České republiky a Slovenska kvalitní právní poradenství. Náš závazek k vysokým profesním standardům a spousta kontaktů nám pomohly ke specializaci na spolupráci s českým a slovenským trhem. Naším posláním je poskytovat klientům z České republiky a Slovenska snadnější přístup k právním službám na úrovni mezinárodních právních norem v podnikání v Chorvatsku a jihovýchodním regionu. ZBA poskytuje specializované právní a doplňkové služby v širokém spektru oblastí, jako jsou:

  • Právo obchodních společností

  • Obchodní právo

  • Pracovní právo

  • Nemovitosti

  • Účetní služby

CONTACT

Thank you for visiting our website. If you want to arrange a meeting with one of our legal experts, see the following contacts:

ZAGREB OFFICE

Horvatova 80 A

10000 Zagreb 

Croatia

T/F: 00385-1-8897-684

E: info@zba.hr

W: www.zba.hr

BJELOVAR OFFICE

Ivana Viteza Trnskog 9E

43000 Bjelovar

Croatia

T/F: 00385-43-550-079

E: info@zba.hr

W: www.zba.hr

Thank you for your message! We will contact you as soon as possible!

bottom of page